Collectie Gelderland

Gedenkbord 'Prinses Margriet Francisca van Oranje-Nassau 19 Januari 1943'

Gedenkbord, vervaardigd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Margriet op 19 januari 1943. Op het bord staan een afbeelding van het Rijkswapen van Nederland en kaarten van Nederland, Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname. Het bovenste opschrift luidt: ‘Prinses Margriet Francisca van Oranje-Nassau 19 Januari 1943’. Daaronder staat een gedicht van J.A. van Heurn: ‘Oranje-Kindje, Zoo ver van Huis, God geve U Drie Geschenken: Een Haantje, dat Hollands Victorie kraait, Een Vaantje, dat Vrij voor Oranje waait, Twee Klompjes, om te staan op Holland’s Grond, Als ons Volk U juichend zijn Liefde verkondt. God geve die Drie Geschenken!’ Het bord is vervaardigd op initiatief van de ‘Netherlands Aid Society’. Op de achterzijde van het bord staan afbeeldingen van de Nederlandse vlag met een oranje wimpel, een kerktoren met een weerhaan en twee klompen.