Collectie Gelderland

Boerderij met puthuis uit Krawinkel, 1750

In 1780 woonde hier het gezin Lemmens, bestaande uit slotenmaker Jean, zijn vrouw Judith en hun twee kinderen, later met aangetrouwden. Voor hen werd in 1812 de boerderij gesplitst in twee woningen. Dit verklaart de op het eerste gezicht onlogische indeling van het gebouw. De boerderij oogt welvarender dan in werkelijkheid het geval was. Het was een gemengd bedrijf met wat veeteelt, akkerbouw en fruitteelt. Achter de boerderij lag een stukje grond waarvan men nauwelijks kon leven. Bijverdiensten als (appel-)stroopkoken of sloten maken waren dan ook hard nodig. De boerderij is in 1930 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst.