Collectie Gelderland

Plaat met verschrikkingen van de Watersnoodramp van 1825

Voorstelling met het onderschrift: 'Gedenkstuk wegens 't doorbreken van den ringdam in de Hindeloper Zeedijk op Zondag den Vijfden Juny 1825'. De voorstelling is onderdeel van een serie van vijf platen, met daarop de verschrikkingen van de Watersnoodramp van 1825. De plaat is eigendom van een familie in Workum.