Collectie Gelderland

Drie vaandels uit patriotschen tijd, 1874

Foto in het album 'Herinnering aan de tentoonstelling van Zaanlandsche oud- en merkwaardigheden, 1874' dat als souvenir is geschonken aan de leden van de Commissie van deze tentoonstelling. Op de foto staan drie vaandels uit de tijd van de patriotten afgebeeld.