Collectie Gelderland

Prenten-Magazijn voor de jeugd No.125

Op de vier houtgravures op deze prent staat het leven van Jan Steen verbeeld. De titels boven de vier afbeeldingen zijn: 'Jan Steen brengt leven in de brouwerij’, 'De huishouding van Jan Steen', 'Jan Steen heeft aan den arm van het portret zijner vrouw eene mand met schaapshoofden en pootjes getekend' en 'het Sint Nicolaasfeest van Jan Steen'.