Collectie Gelderland

Projectieplaat voor een toverlantaarn

Adderleystreet in Kaapstad, Zuid-Afrika.