Collectie Gelderland

Prenten tot het nut van het algemeen. - Vaderlandsche Geschiedenis - No. 1

Prent met voorstellingen van Radboud, Willibrord en Bonifatius. De prent is gedrukt met vijf houtgravures en ingekleurd met diverse kleuren. Onder iedere afbeelding staat een onderschrift. Linksboven staat de vermelding dat de prent is goedgekeurd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.