Collectie Gelderland

Wanneer gij iedere prent oplettent gaat beschouwen, / Zal 't streelend voor uw zijn, dit durf ik vast vertrouwen./ Vooral St.Nicolaas uwe achting overwaard, / Wie is zoo goed als hij? wie schenkt u meer op aard? - No. 14

Prent met vier afbeeldingen waarop ruiters staan afgebeeld. Sint Nicolaas is een van de ruiters. Onder elke prent staat een gedicht van zes regels.