Collectie Gelderland

Vrouw in dracht met kind, Oosterwolde

Tekening van een zittende vrouw met een bakerkindje op haar schoot in een interieur. De vrouw zit met haar voeten op een stoof. Voor haar staat een rieten schommelwieg. Mogelijk zijn de vrouw en het kindje gekleed voor de doop van de baby. Onder de tekening staat in potlood een verwijzing naar een Bijbeltekst in Jesaja 49 vers 15-16: 'Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen.' In deze Bijbeltekst wordt de relatie van God met Jerusalem vergeleken met die tussen een moeder en haar kind.