Collectie Gelderland

Stoomgemaal in de Beetsterpolder, 1918–1934

Stoomgemaal De Boorne in de Beetsterpolder bij Beets, gebouwd in 1918. Het gemaal loosde op het Koningsdiep.