Collectie Gelderland

Orgelmodel van het Metzler-orgel in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag

Maquette Metzler-orgel Grote- of St. Jacobskerk Den Haag. Vervaardigd door H. Japin naar originele bouwtekeningen. Schaal 1:10. In bruikleen gegeven door mevr. A.W. Vos-Japin, Den Haag.