Collectie Gelderland

Theorie und Praxis des Orgelpfeifenklanges. Intonieren und Stimmen

Theorie en praktijk over de orgelpijpen en haar klanken, intonatie en stemming.