Collectie Gelderland

Foto voorstellende Lambert Erné

<p>Lambert Erné, organist en orgeldeskundige. Hij studeerde orgel bij Willem Petri en Dr. Anthon van der Horst. Sedert 1942 was hij als organist aan de Nicolaïkerk te Utrecht verbonden. Vanaf 1941 al werkzaam als orgeldeskundige, later ook in de Orgelcommissie van de Ned. Herv. Kerk. Op zijn initiatief werd in 1956 door de Fa. Marcussen - in Aabenraa (Denemarken) een geheel nieuw orgel gebouwd in de Nicolaïkerk van Utrecht, wat een grote stimulans betekende voor de Nederlandse orgelbouw. Belangrijk werk verrichte hij ook als deskundige bij restauratie van vele historische orgels. In deze functie was hij een geducht criticaster van de destijds bestaande Nederlandse Klokken en Orgelraad. Hij publiceerde verscheidene artikelen teneinde de ambachtelijke orgelbouwkunst te propageren en toonde zich hierin een fel polimist.</p>