Collectie Gelderland

Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden - dl 2

Een verzameling van primaire bronnen, uit de 14e tot de 18e eeuw, samengevoegd met de doelstelling van het schrijven van een geschiedenis van muziekwerken in Nederland.