Collectie Gelderland

Foto voorstellende een tekening van het voormalige Gerrit Petersz-orgel (ca. 1510) in de Grote of Sint-Vituskerk te Naarden

Het hierbij afgebeelde orgel werd waarschijnlijk omstreeks 1510 gebouwd door Gerrit Pieterz. uit Utrecht. Na een aantal wijzigingen zijn in 1819 de luiken verwijderd. Het orgel is in 1860-1861 afgebroken om plaats te maken voor het huidige orgel. Zie ook 0035: pijpjes van dit orgel.