Collectie Gelderland

Tekening voorstellende principe doorsnede van het König-orgel in de Grote of Sint Stevenskerk te NIjmegen

Grote of Sint Stevenskerk te NIjmegen: Het orgel in deze kerk werd in 1776 gebouwd door Christian Ludwig König uit Keulen in grootste Louis XVl - vormen. Accentuering van grote vlakken. Het bovenwerk is dan ook niet in het front aangegeven. De gebogen pedaaltorens doen on-Nederlands aan.