Collectie Gelderland

Beeld voorstellende Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621)

Jan Pieterszn. Sweelinck (1562-1621). Aangeboden aan het Nationaal Orgelmuseum door een aantal donateurs van de Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel t.g.v. haar 45 jarig bestaan, september 2018.