Collectie Gelderland

Foto voorstellende afbeelding van Heinrich Schütz (1585-1672)

Voor zijn aanstelling als organist aan het Hof van Moritz von Hessen-Kassel verbleef Schütz in Venetië als leerling van Giovanni Gabrieli, die hem de techniek van de dubbelkorigheid bijbracht. Evenals Sweelinck componeerde hij naast geestelijke, ook wereldlijke zangstukken, madrigalen. Hij vervolgde zijn loopbaan in Dresden als hofkapelmeester bij de keurvorst van Saksen. In 1628 bracht hij een tweede bezoek aan Venetië en maakte hij kennis met Claudio Monteverdi. Hoewel Schütz als een bijzonder bekwaam organist gold, is naast zijn vocale composities geen werk voor orgel overgeleverd. Niettemin mag hij met Sweelinck als de grondleggers van de Noord-Duitse orgelstijl gelden.