Collectie Gelderland

Foto voorstellende de ondertekening van het contract voor de restauratie van het Müllerorgel in de Grote of St-Bavokerk te Haarlem, stadhuis van Haarlem, 6 januari 1958

Geheel links wethouder D.J.A. Geluk, naast hem Sybr. Zachariassen, eigenaar van de Fa. Marcussen (Aabenraa, Denemarken), belast met de restauratie, burgemeester O.P.F.M. Cremers, de gemeenstesecretaris Mr. H.E.Phaff, de rijksorgeladviseur dr. H.l.Oussoren, de stadsorganist van Haarlem George Robert, de organist van de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag Adriaan Engels, de organist van de St. Joriskerk in Amersfoort Willem Hulsmann (vier laatstgenoemden vormden de adviescommissie ), de referendaris van de afdeling culturele zaken P. Koen.