Collectie Gelderland

N.A. T-6 "Harvard'

<p>Foto van een formatie van 5 North American T-6 Harvard vliegtuigen van de BAFO (fotovlucht Deelen) boven de Veluwe. De registraties zijn B-41, B-45, B-66, B-135 en B-178. Op de achterzijde staat de naam van de schenker A. Enders.</p>