Collectie Gelderland

Geen titel

Betreft een foto met restanten van vermoedelijk een vliegtuig. Op de restanten zijn o.a. de cijfers 3 en 6 zichtbaar