Collectie Gelderland

Fotoalbum Piet Kramer

<p>Fotoalbum 'Aangeboden aan de sergeant-majoor P. Kramer uit erkentelijkheid voor het vele en omvangrijke werk, verricht tijdens de verbouwing van de onderofficiers mess vliegbasis Deelen in de jaren 1970-1971;&nbsp; Deelen 15 december 1971; W. Broerse; mess-president'<br></p>