Collectie Gelderland

Afstandsmeter, stereoscopisch

<p>Aafstandsmeter 'Distolu', 1,25 meter;&nbsp; systeem Zeiss, importeur Nedsinco (Venlo), nummer 448.09.6 in houten kist; Bijgaand drie foto’s van een 1,25 m stereoscopische afstandmeter fabrikaat Zeiss. Vermoedelijk aangeschaft voor het Korps Luchwachtdienst in de 50-er jaren. Soortgelijk type als door de Duitse strijdkrachten gebruikt tijdens WW2. Daarvan zijn er vele afbeeldingen bekend. Dit specifieke exemplaar werd in 1964 in Amsterdam door de schenker aangekocht bij de 'serieuze dump handelaar' Bram Polak. Mogelijk was het kort daarvoor afgestoten door het inkrimpende Korps Luchwachtdienst.</p>