Collectie Gelderland

Nalatenschap lkol E.P.J.M Rath

<p>Het ensemble bestaat uit ego-documenten, navigatiehulpmiddelen, foto's en rangonderscheidingstekens. Onderliggende objecten zijn met subnummers in de database opgenomen.</p>