Collectie Gelderland

Vliegbasis Deelen, Airshow Europe 1995

<p>Foto van het interieur van een vliegtuig genomen op vliegbasis Deelen tijdens een persdag. Die dag was georganiseerd om publiciteit en fondsen te werven voor de Airshow Europe die zou plaats vinden in 1996, maar omdat de organisatie in financiële problemen raakte heeft het geplande evenement nooit plaats gevonden.</p>