Collectie Gelderland

Medaille van de negende Veluwe Wandeltocht, 1964

Medaille in de vorm van een wegwijzer (‘paddenstoel’), uitgereikt aan deelnemers aan de negende Veluwe Wandeltocht (1964), met daarop het opschrift ‘9e Veluwetocht Nijkerk / 30 mei 1964’ en een afbeelding van twee wandelaars en een pijl (als richtingaanwijzer). Het Nijkerkse wandelevenement werd in 1956 voor het eerst georganiseerd door sportleraar Aart van Koot en keert sindsdien jaarlijks terug (afgezien van de jaren 2001, 2007 en 2008); in 2018 wordt het zestigjarig jubileum gevierd.