Collectie Gelderland

Gedenkdoek, gedrukt in 1813 ter gelegenheid van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid

Rood- en crèmekleurig gedenkdoek, met in het midden een zevenpuntige ster, met daarin een cirkel met rondom de tekst 'concordia res parvae crescunt' ('Eendracht maakt macht' (letterlijk: 'Door eendracht komen de kleine dingen tot bloei'), de wapenspreuk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden). In het midden van de cirkel is een gekroond wapen te zien met daarop de Nederlandse leeuw. Grenzend aan de punten van de ster staan de wapens en motto's van de Zeven Provinciën, achtereenvolgens Holland, Overyssel ('vigilate et orate'), Zealand ('luctor et emergo'), Friesland, Utrecht, Groningen en Gelderland ('in deo est spes nostra'). De provinciewapens worden met elkaar verbonden door een banier met daarop de tekst 'Weest onzer Voorvaderen indachtig. / Oostenryk is onze Zaak toegedaan. / Pruissen vegt voor ons. / Zweeden assisteert ons. / Rusland met ons. / Brittanien onze Steun. / Vryheid of Dood.' Tussen de punten van de ster staan de vlaggen van de op de banieren genoemde landen, met daaronder steeds de tekst 'Oranje-Booven'. In de vier hoeken van het doek staan teksten met bijbehorende taferelen, achtereenvolgens 'De Commercie Zal floreeren.', 'Den Landbouw Zal opneemen.', 'Nieuw Leeven in den Handel.' en 'Colonies en oud Holland.' De ruimte tussen deze wapens en taferelen is opgevuld met een motief van eikels en eikenblad. Het doek is gedrukt in 1813 ter gelegenheid van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid, en in 1913 door mejuffrouw A. van Elfrinkhof aangeboden aan de gemeente Nijkerk voor een in te richten museum.