Collectie Gelderland

Gevelsteen van het voormalige Huize Voërst in Nijkerk

Gevelsteen van zandsteen, afkomstig van Huize Voërst in Nijkerk. Dit huis stond op de hoek van de Kleterstraat en de Coltoflaan (destijds Hoogstraat), en werd begin negentiende eeuw bewoond door de familie Marcus, een familie van rijke koopmannen en grootgrondbezitters, die haar rijkdom vooral in de tabak vergaard had. Vader Jacob was lid van de gemeenteraad en wethouder, zoon Adrianus werd in 1849 burgemeester. In deze functie heeft hij zich ingezet voor het verbeteren van de wegen van Nijkerk. Ook werd tijdens zijn ambtsperiode de spoorlijn in gebruik genomen. In 1937 werd het statige pand afgebroken. Op de opengevallen plek werd vervolgens het postkantoor gebouwd, dat in 1942 geopend werd. De gevelsteen stamt vermoedelijk uit 1708. Van welke families de wapens op de steen zijn is (nog) niet bekend.