Collectie Gelderland

Productverpakking voor tabak voor bijenhouders

Papieren zak met tabak voor bijenhouders, met daarop een afbeelding van een bijenkorf en het opschrift 'Tabak voor bijenhouders / 1/4 kilo / Uitsluitend bestemd voor eigen gebruik / Verboden deze Tabak te verhandelen ingevolge art. 5 lid 1 der Tabak en Tabakproducten beschikking 1940 No. 1.' De banderol bevat het opschrift 'Theodorus Niemeyer Groningen / f 1,- + opc. 12 ct. Nederland'. De zak bevat nog tabak. De tabaksfabriek J. Gruno, die van 1948 tot 1991 in Nijkerk gevestigd was, fuseerde in 1991 met de tabaksfabriek Theodorus Niemeijer in Groningen.