Collectie Gelderland

Medaille van de zeventiende Veluwe Wandeltocht, 1972

Medaille, uitgereikt aan deelnemers aan de zeventiende Veluwe Wandeltocht (1972), met daarop het opschrift ‘17e Veluwetocht 1972’ en een afbeelding van de duiventil (uit circa 1850) die voor ridderhofstede de Beerencamp staat (gebouwd rond 1400; Hemmelerweg 1, Nijkerk). Het Nijkerkse wandelevenement werd in 1956 voor het eerst georganiseerd door sportleraar Aart van Koot en keert sindsdien jaarlijks terug (afgezien van de jaren 2001, 2007 en 2008); in 2018 wordt het zestigjarig jubileum gevierd.