Collectie Gelderland

Bronzen klepelklok, afkomstig van Huize de Brink in Nijkerk

Bronzen klepelklok met daarop het opschrift ‘PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT’ (‘Petit en Fritsen hebben mij gegoten’; Petit & Fritsen is een klokkengieterij die sinds de zeventiende eeuw in Aarle-Rixtel gevestigd is). De klok hangt in een metalen houder, bevestigd aan een houten stellage, en is voorzien van een nieuw trekkoord, in 2016 vervaardigd door Theo Slijkerman (evenals de nieuwe touwknoop aan het metalen handvat). De bel is afkomstig van Huize de Brink, omstreeks 1800 gebouwd als woonhuis voor een adellijke familie (Brink 42, Nijkerk), en werd gebruikt om de werktijden van de meiden en knechten aan te geven.