Collectie Gelderland

Vlag van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling Appel (gemeente Nijkerk)

Vlag van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling Appel (gemeente Nijkerk). Passage is in 1999 ontstaan uit een fusie van de in 1919 opgerichte Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) en de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB).