Collectie Gelderland

Blije Werelt

Houten barakken van de Zendings Studie Raad met de namen van de vijf werelddelen; de gebouwen waren afkomstig van het Belgisch vluchtelingenkamp in Ede tijdens de Eerste wereldoorlog.