Collectie Gelderland

Geen titel

Op de Postweg bij het schoolplein stond ook een ereboog. Voor de namen zie Oorlog, deel III, bladzijde 78.