Collectie Gelderland

Ons Landhuis

Ons Landhuis (zijgevel) aan de Barneveldseweg. Hier was een verblijf voor doven en slechthorenden.