Collectie Gelderland

Melkman met hittenkar.

Links Lunterse Bosweg. Rechts de Goorsteeg. Melkhandelaar van Vulpen rijdt richting spoorovergang.