Collectie Gelderland

Geen titel

Teunis van Barneveld en zijn vrouw Hendrika van Barneveld-de Kloet aan het haverbinden aan de Barneveldseweg.