Collectie Gelderland

Geen titel

Driekus Steenbeek met twee paarden voor de kromme dissel. (1948).