Collectie Gelderland

Geen titel

Op de boerderij Klein Scharrenburg woonde Hendrik Pater. Zie ook album D nr…. (1950).