Collectie Gelderland

Hotel de Veluwe

In vergadering bijeen het bestuurr van het VVV-Lunteren, zie gedenkboek P. Rutgers