Collectie Gelderland

Geen titel

In het witte huisje links woonde eerst Peet van Hal, later zijn kleinzoon Barend. Rechts woonde Gaart van Hal, later ook Barend. Beide huizen werden in 1994 gesloopt. (1950).