Collectie Gelderland

Geen titel

Timmerman/afslager Dirk Brouwer met zijn vrouw Elisabeth Brouwer-Verschuur in 1920.