Collectie Gelderland

Geen titel

Zijgevel van dezelfde fabriek, later was hierin de pompenfabricage van Houweling.