Collectie Gelderland

Conferentiegebouw

Hoofdgebouw van het conferentieoord van de Zendingssttudieraad in het Buurtbos.