Collectie Gelderland

kerkgebouw

Achterzijde Ned. Herv. Kerk met vlag op de toren. zie rom 2B40.