Collectie Gelderland

R. Dinger

Notaris Dinger was van 1895 tot 1946 in Lunteren werkzaam.