Collectie Gelderland

Geen titel

Dezelfde woning als op de vorige foto. Toen, omstreeks 1915, woonde hier de weduwe Gijs van Husfel-v.d.Meijden. Ze hield pension om in haar levensonderhoud te voorzien.