Collectie Gelderland

Geen titel

Van 1929 tot 1953 werd de pastorie bewoond door het kinderrijke gezin van dominee Van Schuppen. Dit zijn ze allemaal. Op de voorgrond Wim, Jaap en Jan, daarachter Cor, het domineesechtpaar en Tiny. Op de achtergrond Gerrit, Henk, Gerdien, Riena en Anna, allemaal v.l.n.r. gezien. (Foto: 1940).