Collectie Gelderland

Geen titel

De Pollen, ditmaal weer gezien in zuidelijke richting. Rechts het pension De Veluwe van de familie Reneman.