Collectie Gelderland

Panorama

Vanaf dit bankje is er uitzicht in noordelijke richting vanaf de plaats waar de notarisbank staat.